مشخصات فیزیکی

رنگ
مشکی

مشخصات فنی

بررسی اجمالی

هوای سرد در محیط کوهستان در تمامی فصول حتی در تابستان نیز امری عادی به شمار می رود. محیطی که شما به عنوان یک تیرانداز, شکارچی یا طبیعت گرد امکانات مقابله با شرایط پیش بینی نشده را از قبل آماده کرده باشید. در چنین شرایطی استفاده از دستکش برای محافظت دستان از سرما گزینه ای عادی به شمار می رود. پوشاکی که در عین حفاظت سرمایی مناسب برای دستان شما, انجام بسیاری از کارها را برای شما دشوار می کند. یکی از حساس ترین کارهایی که ممکن است در طبیعت انجام دهید تیراندازی است.


زایس به منظور پیش بینی از مواجهه با چنین محدودیتی در هوای سرد برای ۀن دسته از علاقمندان به تیراندازی وسیله ای برای دوربین های روی سلاح مهیا کرده که استفاده از محصولاتش را در هوای سرد نیز برای شما با دستکش میسر می کند. در این مدل اهرم کمکی تغییر بزرگنمایی برای سری ZEISS CONQUEST V6 عرضه شده است. این ابزار مفید یک اهرم کمکی است که برای تغییر میزان بزرگنمایی دوربین نظیر یک حلقه به دور قسمت تنظیم بزرگنمایی نصب می شود و با تعبیه یک زائده بزرگ برای کنترل میزان بزرگنمایی این امر را با دستکش نیز برای شما به سادگی میسر می نماید. نکته مهم در این رابطه تعبیه دستگیره تغییر وضعیت بزرگنمایی درست روبروی شاخص معیار دوربین است که شما را از انتخاب اشتباه بزرگنمایی مصون می دارد.

فروشگاه لوازم شکار و طبیعت گردی قوچ

Top