مشخصات فیزیکی

مشخصات فنی

بررسی اجمالی

LANSKY LSAPS سنگی سخت و دارای دو شیار است که برای تیز کردن تیغه ها به کار می رود . به همراه محصول کیفی برای قرار دادن سنگ وجود دارد .

فروشگاه لوازم شکار و طبیعت گردی قوچ

Top