مشخصات فیزیکی

وزن (گرم)
754
طول (میلیمتر)
356
محدوده عملکرد دمایی (سانتیگراد)
- 20 الی + 60
ضد آب
قطر تیوپ مرکزی (میلیمتر)
25.4
قطر قسمت چشمی دوربین (میلیمتر)
44
قطر قسمت شیء دوربین (میلیمتر)
60

مشخصات فنی

بزرگ‌نمایی
5 تا 25
قطر عدسی شیء موثر (میلیمتر)
50
قطر مردمک خروجی (میلیمتر)
2 روی بزرگنمایی 25
ضریب روشنایی
35.4 روی بزرگنمایی 25
میدان دید افقی (متر/1000 متر)
15.2 روی بزرگنمایی 25
فاصله راحتی چشم (میلیمتر)
90
حداقل فاصله بدون پارالکس (متر)
50
میزان جابجایی کلیک (عمودی - سانتیمتر / 100 متر)
186
میزان جابجایی کلیک (افقی - سانتیمتر / 100 متر)
133
مقاومت در برابر نفوذ آب ( mbar )
400
واحد جابجایی هر کلیک
7

بررسی اجمالی

فروشگاه لوازم شکار و طبیعت گردی قوچ

Top