مشخصات فیزیکی

وزن (گرم)
487
طول (میلیمتر)
333
ضد آب
قطر تیوپ مرکزی (میلیمتر)
25.4
قطر قسمت چشمی دوربین (میلیمتر)
42.5
قطر قسمت شیء دوربین (میلیمتر)
48

مشخصات فنی

بزرگ‌نمایی
2.5 تا 10
قطر عدسی شیء موثر (میلیمتر)
40
قطر مردمک خروجی (میلیمتر)
5.6 روی بزرگنمایی 10
ضریب روشنایی
23.6 روی بزرگنمایی 10
میدان دید افقی (متر/1000 متر)
40 روی بزرگنمایی 10
فاصله راحتی چشم (میلیمتر)
80
واحد جابجایی هر کلیک
7

بررسی اجمالی

دوربین روی سلاح اشمیت بندر با ابعاد فوق العاده مناسب جهت شکار
رتیکل سفارشی نازک شده First Focal 

فروشگاه لوازم شکار و طبیعت گردی قوچ

Top